FilmClub.cz – klub přátel z továrny na sny…
4Kvě/110

Autorská práva

Toto téma je velmi často diskutováno mezi námi, amatérskými filmaři. Jde především o hudbu, ale také o ochranu našich vlastních výtvorů. Nebo třeba chceme použít část televizní relace. Takže - autorská práva ošetřuje několik zákonů. Především je to Autorský zákon (český), Bernská úmluva, Ženevská všeobecná úmluva o autorském právu a několik zákonů EU. Hlídáním a zprostředkováním autorských práv se zabývají organizace OSA či Světová organizace duševního dědictví (WIPO). Co však vlastníme  po vytvoření vlastního díla? (tzv. majetková AP)

  • právo na rozmnožování díla,
  • právo na rozšiřování díla či jeho rozmnoženiny,
  • právo na pronájem díla či jeho rozmnoženiny,
  • právo na půjčování díla či jeho rozmnoženiny,
  • právo na vystavování díla či jeho rozmnoženiny,
  • právo na sdělování díla veřejnosti (provozování živě či ze záznamu, přenos provozování díla, vysílání rozhlasem či televizí apod.)

Tato AP platí po dobu 70 let od autorovy smrti. Majetkové AP vzniká stvořením jakéhokoliv díla, aniž by muselo být kdekoliv registrováno - vytvoříš to a máš AP. Toto AP nezaniká ani zničením díla a nabytím vlastnických práv (např. DVD) nevzniká právo ani užít díla.  Dále existuje Osobnostní AP, které trvá po dobu autorova života - tzn. autor rozhoduje o použití díla a bez jeho svolení nesmí být použito. Po autorově smrti platí pouze majetkové AP - můžeme tedy dílo např. stahovat, dokonce i používat - vždy však musíme uvést zdroj a autora - takto například funguje citace. Důležité je také, že AP se vztahují pouze na konkrétní provedení díla. Na konkrétní nahrávku, např. - Text a melodie, nikoliv myšlenka.

Zákon také obsahuje ustanovení o tzv. úřední a zpravodajské licenci, kdy se libovolné dílo smí v odůvodněné míře používat pro úřední účely, resp. aktuální zpravodajství. Autorské dílo se také smí volně používat pro nevýdělečné účely v rámci občanských a náboženských obřadů či v rámci školního představení. Obdobné výjimky mají knihovny, archivy apod.

Aby užití pro osobní potřebu nebyla na újmu autorů, poskytuje autorský zákon autorům paušální platby v souvislosti s takovým užitím. Každý výrobce či dovozce strojů a přístrojů pro rozmnožování tiskovin, zvukových či filmových nahrávek, výrobce či dovozce nenahraných nosičů zvukových a filmových záznamů apod. je povinen platit paušální poplatky tzv. kolektivnímu správci, tzn. organizaci, která takto vybrané prostředky spravuje a rozděluje autorům. V praxi je proto součástí ceny každého prázdného CD média, videorekordéru či kopírky drobná platba (ve výši několika procent ceny) kolektivnímu správci práv. V Česku jsou kolektivními správci v současnosti DILIA, Ochranný svaz autorský, Intergram, OOA-S, GESTOR a Ochranná asociace zvukařů. To se tedy vztahuje pořád jen k osobnímu použití, nikoliv k publikování.

Pro nás je důležitá možnost zakoupení licence. Autor tímto způsobem povoluje použití díla za určitých podmínek - třeba OSE, která bude jeho dílo chránit. Napíšeme-li tedy autorovi, že mu nabízíme sumu za použití hudby ve filmu, může nám dát licenci. To samé může udělat OSA, pokud jej zastupuje.

Osa si však dělá nárok především na licenční smlouvu z naší strany - strany autorů. Pakliže chceme vydat DVD nebo CD, sepíšeme s OSOU smlouvu licenční - dle slov OSY je to povinné, nevím, jak moc je to zakotveno v zákoně, nicméně pakliže chceme, aby náš film byl ochráněn, uděláme to.

Takže pro nás z toho všeho plyne, že chceme-li použít cizí dílo ve svém díle, potřebujeme povolení autora. To získáme licenční smlouvou - často třeba jen pro jedno veřejné promítání (tak se to dělá na festivalech...), někdy pro film jako takový - pak se může třeba zveřejnit na internetu. Druhou možností je dílo zacitovat - to je případ fragmentu např. zpráv - uvedeme datum a zdroj záběrů. Celkově je tedy lepší domlouvat se rovnou s autorem, pakliže žije. Doufám, že vám to něco řeklo a nebudete svině, poněvadž i vy máte AP na svá díla, tak respektujte ty ostatní ;-) Mám zkušenost, že s menšími kapelami se dá vždy dohodnout.

Nakonec pár zdrojů:

http://www.osa.cz/ (oficiální stránka OSY)

http://is.muni.cz/do/1499/el/seminare/index.html (pěkný videoseminář o AP)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Autorsk%C3%BD_z%C3%A1kon (článek o AP wikipedia)

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1993/sb68-93.pdf (zákon o AP v ČR)

Komentáře (0) Trackbacky (177)

Leave a comment

777